بیرق تورکیه در مرکز عفرین برافراشته شد

بیرق تورکیه در مرکز اولوسوالی عفرین که صبح امروز توسط نیروهای مسلح کشور و اردوی آزاد سوریه آزاد شد، به اهتزاز درآمد

بیرق تورکیه در مرکز عفرین برافراشته شد
بیرق تورکیه در مرکز عفرین به اهتزار در آمد
بیرق تورکیه در مرکز عفرین به اهتزار در آمد

بیرق تورکیه در مرکز اولوسوالی عفرین که صبح امروز توسط نیروهای مسلح کشور و اردوی آزاد سوریه آزاد شد، به اهتزاز درآمد.

بیرق تورکیه در مرکز اولوسوالی عفرین که ساعت 8:30 صبح دیروز در ادامه عملیات شاخه زیتون توسط نیروهای مسلح کشور و اردوی آزاد سوریه از دست تروریست ها آزاد شد، به اهتزاز درآمد.

سربازی که بیرق تورکیه را در مرکز عفرین برافراشت در حین این اقدام خود گفت: "این هدیه ای است به ملت تورکیه و شهدای 18مارچ در حماسه بزرگ چناق قلعه" .

اتخاذ تدابیر امنیتی در مرکز عفرین ادامه دارد. نیروهای تورکیه، ابتدا کنترل محل های اشرفیه، محمودیه، جمیلیه و ساختمان های گمرک و توزیع برق را به دست گرفتند.

عملیات خنثی سازی مواد منفجره و بمب های دست ساز تروریست ها در عفرین نیز آغاز شده است. گفتنی است نیروهای مسلح تورکیه حساسیت لازم برای محافظت از جان غیرنظامیان در عفرین را انجام میدهند.اخبار مربوطه