عفرین بدون تخریبات، پس از عملیات شاخه زیتون

نیروهای مسلح تورکیه، توسط ویدئویی که از حساب کاربری تویتترخویش به زبانهای ترکی و انگلیسی منتشر نمود، عکسهایی از حلب، رقه و غوطه شرقی و همچنین شهر موصل در عراق را با عفرین مقایسه کرد

musul.jpg
afrin.jpg
rakka, dogu guta.jpg

نیروهای مسلح تورکیه، توسط ویدئویی که از حساب کاربری تویتترخویش به زبانهای ترکی و انگلیسی منتشر نمود، عکسهایی از حلب، رقه و غوطه شرقی و همچنین شهر موصل در عراق را با عفرین مقایسه کرد

نیروهای مسلح تورکیه، توسط ویدئویی که از حساب کاربری تویتتر به زبان ترکی و انگلیسی منتشر نمود، به ادعاهای مرتبط با اینکه در حین عملیات شاخه زیتون که در عفرین انجام میگردد، به غیر نظامیان و مکانهای تاریخی آسیب وارد شده است، پاسخ داد.

در پیام منتشره در حساب کاربری تویتتر نیروهای مسلح تورکیه، عکسهایی از حلب، رقه و غوطه شرقی و همچنین شهر موصل در عراق که از سوی رژیم سوریه، سازمانهای تروریستی و برخی نیروهای امپریالیست با خاک یکسان شده اند، منتشر شد و در کنار آن نیز عکسهایی از عفرین پس از عملیات شاخه زیتون که از سوی تورکیه انجام گردید، جای داده شد.

در تویتتر همچنین پیام "غیر نظامیان و انسانهای معصوم، محیط اطراف، آثار تاریخی و بناهای دینی و فرهنگی برای نیروهای مسلح تورکیه محترم و تخطی ناپذیر است" به نشر سپرده شد.

در عکسهایی که نیروهای مسلح تورکیه منتشر کرده است، تخریباتی که سازمانهای تروریستی پ ک ک / پ ی د – ی پ گ و داعش در رقه و با حمایت ایالات متحده امریکا با نام به اصطلاح مبارزه به میان آورده اند، ساختمانهایی که رژیم اسد با مورد هدف قرار دادن غیر نظامیان در حلب و غوطه شرقی از میان برده است و شهر موصل عراق که در حین نجات از دست داعش به صحنه جنگ تبدیل شده است، به شکلی واضح به چشم میخورد.

در مقابل این عکسها، تصاویری از عفرین که پس از عملیات نیروهای مسلح تورکیه برای پاکسازی این شهر از سازمانهای تروریستی پ ک ک / کا ج کا / پ ی د – ی پ گ و داعش و همچنین نجات مردم دوست و برادر منطقه از فشار و ظلم، روز 20 جنوری آغاز گردیده و هیچ آسیبی به غیر نظامیان و شهر وارد نشده است، منتشر گردید.اخبار مربوطه