حمایت اتحادیه جهانی علمای مسلمان از راهپیمایی بازگشت فلسطینیان

منشی عمومی اتحادیه جهانی علمای مسلمان از راهپیمایی بازگشت فلسطینیان حمایت کرد و مسلمانان جهان را به ادای وظیفه شان در این زمینه فراخواند

حمایت اتحادیه جهانی علمای مسلمان از راهپیمایی بازگشت فلسطینیان

منشی عمومی اتحادیه جهانی علمای مسلمان از راهپیمایی بازگشت فلسطینیان حمایت کرد و مسلمانان جهان را به ادای وظیفه شان در این زمینه فراخواند.

علی محی الدین القره داغی منشی عمومی اتحادیه جهانی علمای مسلمان در بیانیه ای به مناسبت هفتادمین سالگرد "روز نکبت" تاکید کرد: "هر قدریکه زمان بگذرد، حق بازگشت فلسطینیان به خانه های شان محفوظ است. مسلمانان جهان باید وظیفه خود برای تحقق این امررا ادا کنند".

وی افزود: "به پیمان خود در قبال مسئله فلسطین، حمایت از حق و عدم تسلیم آنها پایبند باشیم. از راهپیمایی های بازگشت حمایت می کنیم. حتی یک وجب از خاک فلسطین را تسلیم نخواهیم کرد."

گفتنی است فلسطینی هادر تاریخ  15 ماه می همه ساله با بازتاب عکس العمل در مقابل "روز نکبت" نماد اخراج اجباری، نابودی بافت اجتماعی و فرهنگی شان توسط دولت اسرائیل را گرامی می‌دارند. از سال 1948 جمعیت مهاجران فلسطینی در سراسر دنیا به 5.9 میلیون رسیده است.

"روزنکبت" برای اسرائیلی‌ها نماد تاسیس کشور و برای فلسطینیان یادآور اخراج اجباری و نابودی بافت اجتماعی و فرهنگی آنها به شمار میرود. جمعیت مهاجران فلسطینی از آن تاریخ تاکنون در سراسر دنیا به 5.9 میلیون رسیده است.اخبار مربوطه