اسرائیل 41 فلسطینی را در نوار غزه قتل عام کرد

اسرائیل در نوار غزه قتل عام می کند

اسرائیل 41 فلسطینی را در نوار غزه قتل عام کرد

در نتیجه فیرهای سربازان اسرائیل بسوی فلسطینیان که برای نشان دادن واکنش به توطئه های ایالات متحد آمریکا در مورد بیت المقدس در نوار غزه دست به تظاهرات زدند،  41 فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از 1500 فلسطینی نیز مجروح گردید.

فلسطینیان معترض به انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس قبل از گشایش سفارت در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن تظاهراتی ترتیب می دهند.

تظاهرات اعتراض آمیز که با شرکت هزاران معترض در شهرهای بیت اللهم، الخلیل و رام الله ادامه دارد، صحنه مداخله خونین اسرائیل می گردد.

در نتیجه فیرهای  نیروهای اسرائیلی41 فلسطینی شهید شده و 1500 فلسطینی دیگر مجروح شدند.

در بین مجروحین نه خبرنگار نیز وجود دارد.

اسرائیل با طیاره های بدون سرنشین بسوی تظاهرات کنندگان بمب های اشک آور پرتاب می کند.

تظاهرات کنندگان فلسطینی نیز با پرتاب سنگ با مظالم نیروهای اسرائیلی مقابله می کنند.

پولیس اسرائیل در اطراف محله " شهر قدیمی " در بیت المقدس که تحت اشغال قرار داشته و آمریکا قصد دارد سفارت خود را به آنجا منتقل کند، نیروهای تقویتی مستقر می سازد.

گشایش سفارت آمریکا در بیت المقدس در سرتاسر جهان مورد اعتراض قرار می گیرد.

انتظار می رود در 46 کشور جهان تظاهرات اعتراض آمیزی با شرکت صدها هزار نفر ترتیب یابد.اخبار مربوطه