عمر الرزاز، مامور تشکیل دولت جدید اردن خواهان پایان تظاهرات خیابانی شد

عمر الرزاز، مامور تشکیل دولت جدید اردن اعلام کرد که با خروج بررسی طرح افزایش مالیات برعایدات از آجندای کار کمیسیون مربوطه مجلس، دیگر نیازی به تظاهرات خیابانی نیست

عمر الرزاز، مامور تشکیل دولت جدید اردن خواهان پایان تظاهرات خیابانی شد

عمر الرزاز، مامور تشکیل دولت جدید اردن که از جانب پادشاه اینکشورتعیین شده، پس از دیدار با اعضای شورای اتحادیه های اصناف در یک نشست مطبوعاتی گفت: با خروج بررسی طرح افزایش مالیات برعایدات طی هفته آینده از آجندای کار کمیسیون مربوطه مجلس،  دیگر نیازی به تظاهرات خیابانی نیست.

وی همچنین اظهار داشت:

"به دلیل تحولات اخیر روزهای سختی را در اردن از سر میگذرانیم، اما این به معنای وخامت اوضاع نیست. حقوق ماه جولای قبل از عید فطر پرداخت خواهد شد.

به مذاکره مستقیم و واقعی با تمام نهادهای مدنی نیاز داریم. دولت قلعه ای با درهای بسته نیست. اینکه در هر منطقه از کشور مردم به شکل متمدن عقاید خود را بیان کرده میتوانند قابل ستایش است".  

او امروز با رئیس مجلس و برخی نمایندگان اردن نیز دیدار و گفتگوخواهد کرد، طی یک نشست مطبوعاتی اعلام داشت: هفته آینده با تشکیل دولت جدید طرح جنجال برانگیز افزایش مالیات برعایدات از دور بررسی کمیسون مربوطه بیرون کشیده خواهد شد.

دولت قبلی اردن در ماه می اعلام کرده بود که، با تصویب قانون افزایش مقدار مالیات مذکور عایدات مجموعی اینکشور را 141 میلیون دالر افزایش خواهد داد.

این طرح در روزهای اخیر ماه می به مجلس ارائه شده  وبا مخالفت اکثر اقشار جامعه مواجه گردیده است. این امر باعث راه اندازی تظاهرات گسترده از چند روز بدینطرف در سراسر اردن و در نهایت به استعفای نخست وزیر اینکشور منجر شد.اخبار مربوطه