توقف طرح جنجال برانگیز افزایش مالیات برعایدات در اردن

مامور تشکیل دولت جدید اردن اعلام کرد که بررسی طرح افزایش مالیات برعایدات هفته آینده از برنامه بررسی کمیسیون مربوطه مجلس پس کشیده خواهد شد

توقف طرح جنجال برانگیز افزایش مالیات برعایدات در اردن

مامور تشکیل دولت جدید اردن اعلام کرد که بررسی طرح افزایش مالیات برعایدات هفته آینده از برنامه بررسی کمیسیون مربوطه مجلس پس کشیده خواهد شد.

عمر الرزاز، مامور تشکیل دولت جدید اردن که توسط پادشاه این کشور برای امر مذکور تعیین شده است، پس از دیدار با رئیس مجلس و برحی نمایندگان طی نشست مطبوعاتی اعلام کرد: هفته آینده با تشکیل دولت جدید طرح جنجال برانگیز افزایش مالیات بر عایدات از دور بررسی کمیسون مربوطه پس کشیده  خواهد شد.

رزاز ادامه داد: در این رابطه با نمایندگان اتحادیه های مختلف عصر امروز دیدار خواهیم کرد.

دولت قبلی اردن، مدعی شده بود که با تصویب قانون افزایش نرخ مالیات مذکور عواید مجموعی این کشور را 141 میلیون دالرافزایش خواهد داد. اما این طرح که در روزهای پایان ماه می به مجلس ارایه شده بود، با عث مخالفت اکثر اقشار جامعه گردید.

این امر باعث برگزاری تظاهرات گسترده از چند روز گذشته در سراسر اردن شد که در نهایت به استعفای نخست وزیر این کشور منجر شد.اخبار مربوطه