در فلسطین برگزاری تظاهرات در روز های عید ممنوع اعلام شد

با اتمام روزهای عید، فعالیت ها طبق قوانین ادامه خواهد داشت

در فلسطین برگزاری تظاهرات در روز های عید ممنوع اعلام شد

حکومت فلسطین اعلام کرد در طول عید سعید فطر به ترتیب تظاهرات مجوز صادر نخواهد شد. 

به گزارش وفا، خبرگزاری رسمی فلسطین، در آیین نامه ای که از سوی اسماعیل جبر معاون مسئول از ایالت های محمود عباس رئیس دولت فلسطین منتشر شده، چنین آمده است: " با احترام به قوانین و حقوق شهروندان، به منظور تسهیل کارهای روزانه شهروندان با توجه به شرایط موجود و عادی سازی زندگی در طول عید فطر، به برگزاری هیچ گونه راهپیمایی و تظاهرات مجوز صادر نخواهد شد." 

جبر گفت، با اتمام روزهای عید، فعالیت ها طبق قوانین و آیین نامه ها ادامه خواهد داشت. 

محمود عباس رئیس دولت فلسطین روز 19 مارچ گفته بود که در رابطه با غزه، تصمیمات حقوقی، قانونی و مالی گرفته خواهد شد. 

حکومت فلسطین نزدیک به یک سال است که 30-50 درصد حقوق کارمندان غزه را پرداخت می کند. کارمندان از ماه می تاکنون حقوق دریافت نکرده اند. اخبار مربوطه