دیدار و گفتگوی فوآت اوکتای و سفیر سودان در انقره

فوآت اوکتای معاون رئیس جمهور تورکیه یوسف ال کوردوفانی سفیر سودان در انقره را بحضور پذیرفت

دیدار و گفتگوی فوآت اوکتای و سفیر سودان در انقره

 

فوآت اوکتای معاون رئیس جمهور تورکیه یوسف ال کوردوفانی سفیر سودان در انقره را بحضور پذیرفت

فوآت اوکتای معاون رئیس جمهور تورکیه یوسف ال کوردوفانی سفیر سودان در آنکارا در فضای بدور از رسانه های گروهی صورت پذیرفت.

دراین دیدارکه در مجتمع قصرریاست جمهوری انجام یافت، منسوبین مطبوعات حضور نداشتند.

در دیدار مذکور پیرامون روابط اقتصادی تورکیه و سودان بحث و تبادل نظر گردید.اخبار مربوطه