پیگیری قضایی دوسیه یی خاشقجی از سوی لوی ثارنوالی استانبول

یک ثارنوال و یک مستنطق برای تحقیقات قضایی دوسیه یی ناپدید شدن جمال خاشقجی روزنامه نگار عربستانی پس از ورود به قنسولگری عربستان سعودی در استانبول، توظیف شدند

پیگیری قضایی دوسیه یی خاشقجی از سوی لوی ثارنوالی استانبول

یک ثارنوال و یک مستنطق برای تحقیقات قضایی دوسیه یی ناپدید شدن جمال خاشقجی روزنامه نگار عربستانی پس از ورود به قنسولگری عربستان سعودی در استانبول، توظیف شدند

لوی ثارنوالی استانبول اعلام کرد که یک ثارنوال و یک مستنطق جهت پیگیری قضایی دوسیه یی ناپدید شدن جمال خاشقجی روزنامه نگار عربستانی پس از ورود به قنسولگری عربستان سعودی در استانبول توظیف گردیدند.

گفتنی است مقامات امنیتی تورکیه اعلام کرده اند که جمال خاشقجی روزنامه نگار اهل عربستان سعودی روز دوم ماه اکتوبر سالجاری به منظور انجام امور رسمی وارد قنسولگری اینکشور در استانبول شده و از آن خارج نشده است.اخبار مربوطه