اظهار نگرانی روسیه از وضعیت موجود در شرق فرات

سخنان ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه درزمینه یی وضعیت موجود درشرق فرات

اظهار نگرانی روسیه از وضعیت موجود در شرق فرات

روسیه اعلام کرد: بعلت تلاش های سازمان تروریستی و تجزیه طلب " YPG/PKK " که مورد حمایت ایالات متحد آمریکاست، برای تشکیل حکومت خود مختارازوضعیت موجود درشرق رودخانه فرات اظهار نگرانی کرد.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد ما از وضعیت موجود در شرق فرات بعلت تلاش های سازمان تروریستی و تجزیه طلب " YPG/PKK " برای تشکیل منطقه خود مختار با حمایت ایالات متحد آمریکا نگران هستیم.

زاخارووا در مصاحبه مطبوعاتی هفتگی خود تحولات واقع در شرق رودخانه فرات را مورد ارزیابی قرارداده وگفت: وضعیت موجود در سواحل شرق فرات با گذشت هرروزناراحت کننده ترمیشود. آمریکایی ها با سازمان تروریستی " ی پ گ / پ ک ک " در منطقه هم پیمانی می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ضمن اشاره به اینکه تلاش های تشکیل ادارات محلی که مغایر با قانون اساسی در سوریه است بی نتیجه خواهد ماند افزود: ساخت یک چنین بافت نیمه دولتی جمعیت غیر کرد مانند اعراب، سریانی ها و ترکمن ها را ناخشنود خواهد کرد.

زاخارووا تاکید کرد: مردم منطقه از اقدامات کیفی مامورین امنیتی محلی که از سوی آمریکا کنترل میشوند، ناراضی است.اخبار مربوطه