دوسیه قاشقچی یک قضیه عربی، اسلامی، انسانی وجهانی است

رئیس جدید اتحادیه جهانی علمای مسلمان گفت: دوسیه قتل جمال قاشقچی روزنامه نگار منتقد سعوی یک قضیه عربی، اسلامی، انسانی وجهانی است

دوسیه قاشقچی یک قضیه عربی، اسلامی، انسانی وجهانی است

احمد الریسونی رئیس جدید اتحادیه جهانی علمای مسلمان در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت: "قتل شهید جمال قاشقچی روزنامه نگارمنتقد سعوی یک قضیه عربی، اسلامی، انسانی وجهانی است."

وی با بیان اینکه جنایت علیه قاشقچی مسئله مربوط به تمام جهان است، گفت: همچنین دوسیه این روزنامه نگار سعودی تنها مسئله مربوط به اتحادیه جهانی علمای مسلمان نبوده و مسئله وجدان بشری نیز بوده است.

او ادامه داد: اهتمام  و پیگیری تورکیه و نهادهای حقوق بشر اینکشور در قبال این مسئله نقشی مهم خواهد داشت.

پروفسور احمد الريسونی عالم مغربی و نائب رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان در پنجمین مجمع عمومی این اتحادیه در استانبول به جای شیخ یوسف القرضاوی به صفت رئیس جدید آن انتخاب شد.

همچنین هیات امنا(امانت داران) ی اتحادیه جهانی علمای مسلمان در پنجمین مجمع عمومی خود در استانبول دکترعلی محی‌الدین قره ‌داغی را مجددا منشی عمومی آن انتخاب کرد.

هیات ا امنا(امانت داران) ی اتحادیه جهانی علمای مسلمان شامل 31 عضو است. آنها دیروز توسط 1500 دانشمند از بالغ بر 80 کشور عضو این اتحادیه انتخاب شده بودند.اخبار مربوطه