کنترل چربی بدن با استفاده از یک آنزیم

دانشمندان از کشف یک روش درمانی جدید با استفاده از آنزیم برای کاهش چربی خون خبر داده اند

کنترل چربی بدن با استفاده از یک آنزیم

محققین دانشگاه جورج واشنگتن در ایالات متحده آمریکا دریافته‌اند که یک آنزیم توانایی دارد که با تنظیم متابولیزم از بروز چربی بیش از حد جلوگیری کند.

این آنزیم که "FGFBP3" نام دارد، به‌شکل مصنوعی تولید وبا موفقیت‌ برروی موشها آزمایش شده است.
آنزیم مذکور باعث کاهش چربی این حیوانات که با دستکاری جنتیکی برای خوردن مداوم تولید شده اند شده است.

دانشمندان برغیرمصنوعی بودن این روش درمانی و قبول آن از سوی سیستم متابولیزم بدن انسان تاکید کرده اند.

به گفته آنها این روش درمانی میتواند جهت تداوی امراض شکرخون وچربی جگر مورد استفاده قرار گیرد. نتایج تحقیق مذکور در نشریه "Scientific Reports" به چاپ رسیده است.اخبار مربوطه