قهرمانی ترکیه در مسابقات جهانی کشتی جوانان

در سومین مسابقات بین المللی کشتی جوانان که در اولوسوالی ازنیک ولایت بورسا برگزار شد، ترکیه در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی به قهرمانی رسید

قهرمانی ترکیه در مسابقات جهانی کشتی جوانان

در سومین مسابقات بین المللی کشتی جوانان که در اولوسوالی ازنیک ولایت بورسا برگزار شد، ترکیه در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی به قهرمانی رسید

در این مسابقات همراه با ترکیه، 160 ورزشکار از بلغارستان، رومانیا، مقدونیه، بوسنیا هرزه گوینا، اوکراین، صربستان، آلبانیا و یونان شرکت کردند.

در مسابقات کشتی آزاد، ترکیه صاحب مقام اول، رومانیا صاحب مقام دوم و بلغارستان صاحب مقام سوم گردید.

در حالیکه در مسابقات کشتی فرنگی ترکیه در ردیف اول جای گرفت، بلغارستان مقام دوم و رومانیا نیز مقام سوم را از آن خود کرد.

در گروه زنان رومانیا  به مقام قهرمانی رسیده و ترکیه در ردیف سوم جای گرفت.اخبار مربوطه