پایان تورنمنت فوتبال بین المجالس جهانی در آنتالیا

تیم فوتبال مجلس کبیرملت ترکیه با پیروزی 2 برصفرمقابل رومانیابه مقام قهرمانی مسابقات تورنمنت بین المجالس جهانی دست یافت

پایان تورنمنت فوتبال بین المجالس جهانی در آنتالیا

تیم فوتبال مجلس کبیرملت ترکیه با پیروزی 2 برصفر مقابل رومانیا به مقام قهرمانی مسابقات تورنمنت بین المجالس جهانی دست یافت.

دراین مسابقات که دراستدیوم گلوریا آرینای بِلِک آنتالیا برگزارشد، تیم های مجالس کشورهای ترکیه، مجارستان، گرجستان، پولند، رومانیا و اوکراین به رقابت پرداختند.

در آخرین روز مسابقه تیم بین المجالس، مجلس کبیر ملت ترکیه با تیم فوتبال مجلس رومانیا به رقابت پرداختند که درنتیجه تیم مجلس ترکیه به مقام قهرمانی رسید.

تیم مجلس پولند با پیروزی 2 بریک مقابل اکراین مقام سوم را کسب کرد واوکراین مقام چهارم را به دست آورد.

کشورهای گرجستان ومجارستان به ترتیب مقام های پنجم وششم را به دست آوردند.

گفتنی است که جام تیم های اول تا سوم را استاندار آنتالیا و معاون رئیس سازمان پست و تلگراف ترکیه ( پ.ت.ت) تقدیم کرد.اخبار مربوطه