تساوی تیمهای فوتبال گالاتاسرای و شالکه 04 آلمان

تساوی گالاتاسرای تورکیه و شالکه 04 آلمان در لیگ قهرمانان اروپا

تساوی تیمهای فوتبال گالاتاسرای و شالکه 04 آلمان

تساوی گالاتاسرای تورکیه و شالکه 04 آلمان در لیگ قهرمانان اروپا

رقابت تیم های فوتبال گالاتاسرای تورکیه و شالکه 04 آلمان در گروهلیگ قهرمانان اروپا در استانبول با نتیجه 0-0 به پایان رسید.



اخبار مربوطه