دو فوتبالیست تورک در فهرست 50 بازیکن صاحب آینده درخشان یوفا قرار گرفتند

اتحادیه فوتبال اروپا نام دو بازیکن جوان تورک را در فهرست 50 بازیکن جوان صاحب آینده درخشان در جهان قرار داد

00015608266.jpg

اتحادیه فوتبال اروپا نام دو بازیکن جوان تورک را در فهرست 50 بازیکن جوان صاحب آینده درخشان در جهان قرار داد.

اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) نام دو بازیکن جوان تیم های گالاتاسرای و آی‌تمیز آلانیا سپورت تورکیه را در فهرست 50 بازیکن جوان صاحب آینده درخشان جهان قرار داد.

بر این اساس نام اوزان قباق بازیکن 18 ساله گالاتاسرای و مریح دمیرال بازیکن 20 ساله آی‌تمیز آلانیا سپورت در فهرست 50 بازیکن جوان صاحب آینده درخشان جهان قرار گرفته است.اخبار مربوطه