ترکیه از تفنگ پیاده نظام وطنی استفاده میکند

ترکیه از تفنگ پیاده نظام وطنی استفاده میکند

ترکیه از تفنگ پیاده نظام وطنی استفاده میکند

ترکیه از تفنگ پیاده نظام وطنی استفاده میکند

اولین محموله از تفنگ پیاده نظام مدل MPT-۷۶ که بصورت کامل توسط متخصصین ترک طراحی و تولید شده طی مراسمی تحویل ارتش کشور شد.

مراسم مذکور با حضور فکری ایشیک وزیردفاع ترکیه برگزار شد و اسماعیل دمیر معاون سازمان صنایع دفاعی، یک قبضه از این سلاح را به جنرال صالح زکی چولاق فرمانده نیروی زمینی ارتش تقدیم نمود.

وزیر دفاع و فرمانده نیروی زمینی ارتش ترکیه با حضور در سالن تیراندازی به شلیک با تفنگ جدید ارتش پرداختند.

تفنگ MPT-۷۶ دارای ویژگی های زیر است:

-موفقیت در ۴۲ آزمایش طراحی، شلیک: ۷۰۰ گلوله در دقیقه، برد مفید: ۶۰۰ متر، برد نهایی: ۱۲۰۰ متر، سرعت اولیه: ۸۰۰ متر در ثانیه، وزن: ۴.۱ کیلوگرام و طول: ۹۲ سانتی متر.اخبار مربوطه