کمکهای بشری ترکیه در سال 2016 به سطح 6 میلیارد دالر رسیده است

کمکهای بشری ترکیه در سال 2016 به سطح 6 میلیارد دالر رسیده است

کمکهای بشری ترکیه در سال 2016 به سطح 6 میلیارد دالر رسیده است

مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام نمود، ترکیه در کمکهای بشری در ردیف دوم جهان قرار دارد

چاووش اوغلو طی سخنانی در ضیافت معرفی مجمع عمومی فدراسیون بین المللی سازمانهای هلال احمر و صلیب سرخ که در آنتالیا ترتیب یافت، ضمن اشاره براینکه، کمکهای بشری ترکیه در سال 2016 به سطح 6 میلیارد دالر رسیده است، اظهار داشت، ما برغم عدم یاری دیگر کشورها نیز از 3 میلیون و 200 هزار سوریه یی پناهنده میزبانی خواهیم کرد.

در این ضیافت بهمراه چاووش اوغلو، کرم قینیق رئیس سازمان هلال احمر ترکیه، تاداترو کونوئه رئیس فدراسیون بین المللی سازمانهای هلال احمر و صلیب سرخ و منیر قاره اوغلو شهردار آنتالیا نیز شرکت جستند.اخبار مربوطه