کشف مقبره سنگی ای 2400 ساله در آنتالیا

مقبره سنگی 2400 ساله مربوط به عهد باستان در اولوسوالی دمره آنتالیا کشف شد

کشف مقبره سنگی ای 2400 ساله در آنتالیا

یک مقبره سنگی باستانی 2400 ساله در اثنای کندنکاری یک زارع به منظور احداث گلخانه در محله کوشکرلر واقع در اولوسوالی دمره آنتالیا کشف شد.

نیلوفر سزگین، مدیر موزیم تمدن لیکیای دمره در همین خصوص به خبرنگار آناتولی گفت: این مقبره مربوط به دوره اتحادیه لیکیا بوده و به نمونه های فراوانی که در این منطقه وجود دارد، شباهت دارد.

وی همچنین افزود: مقبره مذکورقرن چهارم پیش ازمیلاد ساخته شده و تشابه زیادی به مقبره های سنگی لیکیا درشهرباستانی مایرا دارد که متعلق به یک دوره هستند وازویژگیهای مشابه برخوردارند.

سزگین درادامه گفت: درتحقیقات اولیه مشخص شد که این مقبره درعهد باستان حفاری شده که به دلیل سیل قرن ششم پس ازمیلاد درزیرخاک مدفون شده است. درحال حاضربه دلیل حجم بالای گل ولای درورودی مقبره آثار و داده های زیادی به دست نیامده است.

مدیر موزیم تمدن لیکیا در همین خصوص افزود: از آنجا که در عهد باستان بر این باور بودند که مردگان در جایی که مرده اند دوباره زنده خواهند شد، مزارها را به صورت خانه میساختند، این شاخص ترین ویژگی تمدن لیکیا به شمار میرود. این مقبره سنگی نیز همانند نمونه های مشابه یک اتاق و سه در دارد.

سزگین در پایان اظهار داشت: پژوهش های جامع و کلی برروی این مقبره که بیرون از منطقه محافظت شده و تصادفی کشف شده است صورت خواهد گرفت.اخبار مربوطه