عملیات‌های گسترده پولیس تورکیه علیه تجارت مواد مخدر

پولیس تورکیه در عملیات‌های خود علیه تجارت مواد مخدر ظرف یک ماه اخیر بیش از 3 تن ماری‌جوانا کشف کرده است

عملیات‌های گسترده پولیس تورکیه علیه تجارت مواد مخدر

پولیس تورکیه در عملیات‌های خود علیه تجارت مواد مخدر ظرف یک ماه اخیر بیش از 3 تن ماری‌جوانا کشف کرده است.

بر اساس گزارش پولیس تورکیه، نهاد امنیت عامه پولیس تورکیه در عملیات‌های خود علیه تجارت مواد مخدر ظرف یک ماه، 3 تن و 41 کیلوگرام  ماری‌جوانا و 2 تن و 439 کیلوگرام  هروئین را کشف و ضبط کرده است.

در عملیات‌های پولیس تورکیه که از 21 اکتبر تا 21 نوامبر راه اندازی شده است، علاوه بر ماری‌جوانا و هروئین، بیش از 3 میلیون انواع قرص‌های نشه آور، 174 هزار و 708 شاخه چرس، 34 کیلو و 430 گرام  تریاک، 23 کیلو و 310 گرام میتامفتامین و 6 کیلو و 399 گرام  کوکائین کشف و ظبط شده است.اخبار مربوطه