تانک بدون سرنشین تورکیه آماده انجام عملیات‌ است

اولین واسطه یی نظامی بدون سرنشین تورکیه برای انجام ماموریت در مناطق بحرانی آماده است

تانک بدون سرنشین تورکیه آماده انجام عملیات‌ است
تانک بدون سرنشین تورکیه آماده انجام عملیات‌ است
تانک بدون سرنشین تورکیه آماده انجام عملیات‌ است

این تانک درون ویا تانک بدون تانکیست که دارای خصوصیت  فیر با کنترل از راه دوربوده و با مخفف نام (UKAP) (Uzaktan Kumandalı Atış Platformu) یعنی اوکاپ نامگذاری شده است.

نخستین واسطه یی نظامی ویا تانک بدون سرنشین که توسط شرکت‌های صنعت دفاعی و با هماهنگی کارشناسان کشور برای استفاده نیروهای امنیتی تولید می شود، آماده انجام وظیفه در مناطق بحرانی است.

این تانک درون ویا تانک بدون تانکیست که دارای خصوصیت  فیر با کنترل از راه دوربوده و با مخفف نام (UKAP) (Uzaktan Kumandalı Atış Platformu) یعنی اوکاپ نامگذاری شده است.

 این تانک توسط شرکت قتمرجیلر تولید و با تجهیزات سلاح آسلسان مجهز و پس از انجام آزمایش‌های موفق آماده ماموریت شده است.

اوکاپ به صفت اولین واسطه یی نظامی بدون سرنشین که مورد هر گونه آزمایش قرار گرفته، توانایی فیر آن طبق درخواست‌ کارشناسان نظامی ارتقا یافته و آماده عملیات‌ شده است.

گفتنی است تانک اوکاپ با ویژگی‌های خاص خود امنیت نیروهای مسلح تورکیه در عملیات‌ داخلی و خارجی را در بالاترین سطح تامین خواهد کرد.اخبار مربوطه