تورکیه در مورد سوء استفاده های سیاسی یونان به اتحادیه اروپا هشدار داد

سخنگوی وزارت امور خارجه تورکیه گفت: "بار دیگر به اروپا هشدار میدهیم که وسیله دست سوءاستفاده سیاسی یونان نشود"

تورکیه در مورد سوء استفاده های سیاسی یونان به اتحادیه اروپا هشدار داد

حامی آقسوی سخنگوی وزارت امور خارجه تورکیه در واکنش به اظهارات پروکوپیس پاولوپولوس رئیس جمهور یونان در خصوص اختلافات دو کشور دربحیره اژه گفت: "بار دیگر به اروپا هشدار میدهیم که وسیله سوءاستفاده سیاسی یونان نشود."

آقسوی همچنین تصریح کرد:

"این اظهارات رئیس جمهور یونان با برنامه زیست محیطی ناتورا 2000 اتحادیه اروپا ارتباطی ندارد و همچنین فاقد مبنای حقوقی است. او قصد دارد از برنامه های محیط زیستی اروپا در راستای اهداف خود سوءاستفاده کند. همچون گذشته تلاش یونان برای قراردادن تورکیه در مقابل عمل انجام گرفته در خصوص مناطق جغرافیایی مورد اختلاف در بحیره اژه را نخواهیم پذیرفت".

وی افزود: "وزارت امور خارجه تورکیه در این راستا در تاریخ 31 مارچسال 2018 با انتشار بیانیه ای موضع کشورمان در مورد این موضوع را هفته گذشته به نماینده هیات اتحادیه اروپا توضیح داده است."

آقسوی همچنین تصریح کرد: "رییس جمهور یونان به سختی کوشیده است تا میان برنامه ناتورا 2000 و موضوع مرزها و خاکها ارتباط برقرار کند. این اظهارات رئیس جمهور یونان فاقد مبنای حقوقی است. این اظهارات همچنین نشان میدهد که یونان قصد دارد برنامه زیست محیطی ناتورا 2000 اتحادیه اروپا را مورد سوء استفاده سیاسی قرار دهد. "اخبار مربوطه