ویژگی‌های جدید انتخابات 24 جون تورکیه

ویژگی‌های جدیدانتخابات 24 جون تورکیه چون احراز شرایط کاندیداتوری با 100 هزار امضا، برگزاری انتخابات همزمان ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس و ائتلاف احزاب

ویژگی‌های جدید انتخابات 24 جون تورکیه

انتخابات 24 جون تورکیه از ویژگی‌های جدیدی چون احراز شرایط کاندیداتوری با 100 هزار امضا، برگزاری انتخابات همزمان ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس و ائتلاف احزاب برخوردار است.

براساس آمارشورای عالی انتخابات تورکیه، 56 میلیون و 322 واجد شرایط درسراسر کشور برای رای دادن به پای 180 هزارو 65 صندوق رای خواهند رفت.

اولین ها درانتخبات تورکیه

 -1 برای اولین بار در تاریخ 10 آگست 2014 رئیس جمهوردرتورکیه از طرف مردم انتخاب شد و در انتخابات 24 جون جاری نیز انتخابات همزمان ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس برای اولین بار در تاریخ سیاسی تورکیه برگزار خواهد شد.

2 - شهروندان دراین انتخاب به جای 550 نماینده برای انتخاب 600 نماینده رای خواهند داد. تعداد نمایندگان مجلس در برخی شهرها تغییر خواهد کرد و در این راستا برای اولین بار آنکارا به سه بخش انتخاباتی تقسیم شده است.

3- نحوه معرفی کاندیدای رسایت جمهوری در این دوره تغییر کرد. در انتخابات گذشته برای کاندیداتوری ریاست جمهوری یک حزب باید 20 نماینده در مجلس داشت یا سد حد نصاب 10 فیصد را در مجلس کسب کرده بود. در انتخابات پیش رو احزابی که حداقل 5 فیصد مجموع آرای مجلس را به دست آورده بودند یا 100 هزار امضا از واجدین شرایط جمع آوری کردند توانستند کاندیدای ریاست جمهوری شوند.

4- ائتلاف احزاب سیاسی پیش از انتخابات از رویدادهای جدید در انتخابات 24 جون است.

کاندیداهای ریاست جمهوری

درانتخابات ریاست جمهوری تورکیه در این دوره 6 کاندیدا به رقابت خواهند پرداخت. حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی تورکیه ائتلاف و رجب طیب اردوغان را به عنوان کاندیدا معرفی کردند. حزب جمهوری خلق محرم اینجه، حزب دموکراتیک خلق‌ها صلاح الدین دمیرتاش را عنوان کاندیدای خود برای ریاست جمهوری معرفی کردند.

مرال آقشنر رئیس حزب " نیک (İYİ)"، تمل قره‌ ملا اوغلو رئیس حزب سعادت و دوغو پرینچک رهبر حزب وطن 100 هزار امضا برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری را جمع آوری کردند.

در بیست و هفتیمن انتخابات مجلس تورکیه احزاب سیاسی عدالت و توسعه، جمهوری خلق، حرکت ملی، دموکراتیک خلق‌ها، خدا پار، نیک، سعادت و وطن به رقابت خواهند پرداخت. کاندیداتورهای حزب اتحاد بزرگ در فهرست کاندیداتورهای حزب عدالت و توسعه و کاندیداتورهای حزب دموکرات (DP) نیز در فهرست کاندیداتورهای حزب نیک در انتخابات شرکت خواهند کرد.

با اصلاحاتی که در قانون اساسی انجام گرفت شرایط ائتلاف احزاب سیاسی برای شرکت در انتخابات فراهم شد. در این راستا احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی "ائتلاف جمهور" و احزاب جمهوری خلق، حزب نیک، سعادت و دموکرات نیز "ائتلاف ملت" را تشکیل داده و به شورای عالی انتخابات اعلام کردند.اخبار مربوطه