دستگیری 287 مهاجر قاچاق درولایات وان، ارزینجان و ارضروم تورکیه

این افراد پس از انجام معاینات طبی و کنترل های لازم از تورکیه اخراج خواهند شد

دستگیری 287 مهاجر قاچاق درولایات وان، ارزینجان و ارضروم تورکیه

نیروهای قوماندانی ژاندارم تورکیه هنگام گزمه  در شهراوزوملوی ولایت ارزینجان در شرق اینکشور گروهی 55 نفری از اتباع خارجی را که از راه های غیرقانونی وارد تورکیه شده بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

این افراد که در میان شان 2 زن نیز دیده میشود، اتباع افغانستان٬ پاکستان و بنگلادش هستند.

آنها پس از انجام معاینات طبی در شفاخانه دولتی اوزوملو به مرکز قوماندانی ژاندارم منطقه اعزام شدند.

نیروهای قوماندانی ژاندارم درولایت وان نیز هنگام گزمه شهری 101 تبعه خارجی از جمله 14 زن و 11 کودک در دو گروه جداگانه که از راه های غیرقانونی وارد تورکیه شده بودند را شناسایی و دستگیر کردند.

در میان این افراد که اتباع افغانستان و پاکستان هستند، مواد غذایی توزیع شد. آنها پس از بررسی وضعیت صحی در شفاخانه یی دولتی باش‌قلعه به اداره مهاجرت ولایت وان انتقال داده شدند.

در این میان تیم های شعبه مبارزه با مواد مخدر، قاچاقچیگری و جرایم سازماندهی شده وابسته به اداره امنیت بازرسی هایی در جاده ارضروم ـ ارزینجان بعمل آورده و یک کامیون حامل 131 تبعه خارجی را بازداشت کردند

به مهاجرین کمک های غذایی و مواد اولیه ارائه شده و برای پایان امور کنترل و معاینه های طبی به اداره مهاجرت ارضروم انتقال  داده شدند

راننده کامیون نیز دستگیر گردیداخبار مربوطه