در ترکیه ده ها تن از مهاجرین افغانی دستگیر گردیدند

این مهاجرین افغانی در ولایت چنق قلعه ترکیه دستگیر شدند

در ترکیه ده ها تن از مهاجرین افغانی دستگیر گردیدند

نیروهای ژاندارمری ترکیه در ولایت چنق قلعه هنگام گزمه در منطقه کوچوک قویوی ولسوالی آیواجیک این ولایت 64 تبعه خارجی که در حال آمادگی برای سفر غیرقانونی به جزیره میدیللی (لسبوس) یونان بودند را شناسایی و دستگیر نمودند.

این افراد تبعه افغانستان بودند و در میان آنها زنان و کودکان نیز به چشم می خوردند.

آنها پس از طی مراحل قانونی در پاسگاه ژاندارمری کوچوک قویو به اداره مهاجرت اتباع ولسوالی آیواجیک منتقل گردیدند.اخبار مربوطه