خرید ملک توسط اتباع خارجی در تورکیه 129.6 فیصد افزایش یافت

فروش مسکن به اتباع خارجی درسرتاسر تورکیه در ماه آگست سال جاری 129.6 فیصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش یافته است

خرید ملک توسط اتباع خارجی در تورکیه 129.6 فیصد افزایش یافت

فروش مسکن به اتباع خارجی درسرتاسر تورکیه در ماه آگست سال جاری 129.6 فیصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش یافته است

بر اساس داده‌های مرکز آمار تورکیه؛ میزان فروش مسکن به اتباع خارجی در سرتاسر کشور در ماه آگست سال‌جاری به 3866 واحد رسید و نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 129.6 فیصد افزایش یافت.

در ماه آگست سال گذشته، 684 خانه به اتباع خارجی فروخته شده و از زمان آغاز فروش مسکن به اتباع خارجی برای اولین بار است که تعداد فروش ماهانه مسکن به بیش از 3 هزار واحد رسیده است.

در دوره جنوری تا آگست سال جاری، فروش مسکن به اتباع خارجی نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل 42.6 فیصد افزایش یافته و به 18 هزار و 540 واحد رسیده است.

اتباع خارجی در ماه های جنوری تا آگست سال 2017، در حدود 13 هزار و 5 خانه در تورکیه خریداری کرده بودند.

در همین راستا، شهر استانبول مانند دوره های قبل در بین شهرهای تورکیه مورد توجه بیشتر اتباع خارجی قرار گرفته است. دراین ماه هزار و 141 باب واحد مسکونی دراستانبول به اتباع خارجی فروخته شده است.

بعد از استانبول٬ شهرهای آنتالیا با 675 خانه، بورسا با 307 خانه، انقره با 305 خانه و یالوا با 263 واحد خانه جای گرفته اند.

بررسی چهار شهر اول که اتباع خارجی در آنها اقدام به خرید خانه کرده اند بیانگر یک افزایش صد فیصدی در این بخش است.

فروش مسکن به اتباع خارجی در انقره در ماه آگست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه آن در 2017، در حدود 475.5 فیصد افزایش یافته و 6 برابر شده است.اخبار مربوطه