باتمان حمله تروریستی دیروز را تلعین میکند

حمله تروریستی دیروز در باتمان از سوی هزاران شهروند، در این شهر تلعین خواهد شد

باتمان حمله تروریستی دیروز را تلعین میکند

حمله تروریستی دیروز در باتمان از سوی هزاران شهروند، در این شهر تلعین خواهد شد

شمار شهدای این حمله خائنانه به 8 تن افزایش یافت.

دیروز در نتیجه انفجار مواد منفجره جاسازی شده از سوی تروریستهای پ ک ک در کنار جاده ای در اولوسوالی گرجوش باتمان، 4 سرباز در محل حادثه بشهادت رسیده بودند.

در این حمله 5 سرباز نیز مجروح شده بودند.

4  تن از سربازان مجروح برغم تمامی مداخلات طبی جان خود را از دست دادند.

بدین ترتیب شمار شهدای وطن در این حمله خائنانه به هشت تن افزایش یافت.اخبار مربوطه