رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه درهمایش بین‌المللی"تی‌‌.آر‌‌.تی ورلد"

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه درهمایش بین‌المللی"تی‌‌.آر‌‌.تی ورلد" دراستانبول گفت: تاریخ تکرار میشود، اگر از هر واقعه تاریخی عبرت گرفته شود تاریخ تکرار نمیشود

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه  درهمایش بین‌المللی"تی‌‌.آر‌‌.تی ورلد"

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تورکیه  درهمایش بین‌المللی"تی‌‌.آر‌‌.تی ورلد"با موضوع "بازاندیشی صلح و امنیت در جهان از هم‌ گسیخته" دراستانبول گفت: تاریخ تکرار میشود، اگر از هر واقعه تاریخی عبرت گرفته شود تاریخ تکرار نمیشود.

اردوغان با بیان اینکه کاری که باید انجام شود این است؛ زمان 5 عضو دائمی گذشته است. برای چه؟ میگوییم که زیرا آن شرایط زمان جنگ جهانی دوم بود. دیگر در آن شرایط نیستیم. دیگر زمان تغییر و تحول جدید است، چنین تصریح کرد: سازمان ملل به انجام اصلاحات ساختاری احتیاج دارد. تشکیل سازمان ملل متحد محصول جستجو برای عدالت است، اما این سازمان علی رغم آنکه با این هدف تشکیل شد، متاسفانه نتوانسته است پاسخگوی این هدف باشد. وضعیت افغانستان، یمن، سوریه و آراکان برای همه آشکار است، سازمان ملل در خصوص وضعیت این مناطق اقدامی انجام داده نمیتواند. همچنین موضوع قبرس نیز حل نشده است. راه حلی برای مساله فلسطین و اسرائیل نیز تاکنون پیدا نشده است. همه یی اینها چرا ها اند. زیرا هزاران مصوبه علیه اسرائیل در سازمان ملل تصویب شده، این مصوبات قابل اجرا نیست، برای چه؟ زیرا شورای امنیت پنج عضو دائمی دارد. اگر یکی از آنان رای مخالف بدهد موضوع لاینحل میماند.

رئیس جمهور تورکیه با یادآوری اینکه باید یک شورای امنیت سازمان ملل جدید با حضور هفت قاره و نمایندگان آن تشکیل شود، افزود: تاکنون سازمان ملل به مطالبات عدالت ‌خواهانه جوابی پیدا نکرده است. در حال حاضر 193 کشور عضو سازمان ملل وجود دارد ولازم است تا همه این اعضا به شکل دوره‌ای به عنوان عضو دائمی در شورای امنیت جای بگیرند. اگر این راهکار اجرا نشود نمیتوان انتظار داشت که عدالت جهانی از سوی 5 کشور برقرار شده میتواند. 

وی با اشاره به اینکه شورای امنيت سازمان ملل تمامى كشورهاى جهان را نمايندگى کرده نمیتواند، گفت: نشانه هایی از نزدیک شدن به زمان فروپاشی اتحادیه اروپا را مشاهده میکنم.

رئیس جمهور اردوغان با محوریت سوریه با بیان اینکه زمانی که مردم سوریه انتخابات خود را انجام دهند ما آن جا را ترک میکنیم. ما را مردم بی گناه سوریه به آن جا دعوت کرده است. 

رئیس جمهور تورکیه در مورد همکاری آمریکا با گروه های تروریستی در سوریه تصریح کرد: 19  هزار تریلر حامل سلاح، مهمات و ادوات نظامی به سوریه ارسال شده است. توسط چه کسی؟ توسط آمریکا.

در مورد جنگ اقتصادی آغار شده از طرف آمریکا نیزگفت:هرگز در برابر جنگ اقتصادی عقب نشنی نخواهیم کرد.اخبار مربوطه