حمله تروریستی در افغانستان از جانب تورکیه محکوم گردید

وزارت امورخارجه تورکیه با صدوربیانیه یی حمله تروریستی به مرکز انتخاباتی در ولایت هلمند افغانستان را به شدت محکوم کرد

حمله تروریستی در افغانستان از جانب تورکیه محکوم گردید

وزارت امورخارجه تورکیه با صدوربیانیه یی حمله تروریستی به مرکز انتخاباتی در ولایت هلمند افغانستان را به شدت محکوم کرد.

حمله تروریستی به مرکز انتخاباتی درولایت هلمند افغانستان از جانب وزارت امورخارجه تورکیه شدیدامحکوم گردید.

در این بیانیه آمده است: ما منحیث کشور دوست وبرادر افغانستان این حمله تروریستی خائنانه را محکوم نموده و از خداوند متعال برای جان باختگان طلب رحمت نموده و برای مجروحان شفای عاجل استدعا مینماییم.

گفتنی است در حمله انتحاری به مرکز تبلیغاتی صالح محمدخان اچکزی، نامزد انتخابات پارلمانی افغانستان در ولایت هلمند، 8 تن جان باخته و 11 تن دیگر نیز شدیدا مجروح شدند.اخبار مربوطه