قدرت تورکیه سبب تبدیل شدن تی آر تی ورلد به مارکی جهانی شد

ابراهیم ایرن مدیرعمومی موسسه یی رادیووتلویزیون دولتی تورکیه، تی آر تی اظهارداشت، تبدیل شدن "نشست تی آر تی ورلد" از قدرت تورکیه نشات می گیرد

قدرت تورکیه سبب تبدیل شدن تی آر تی ورلد به مارکی جهانی شد

ابراهیم ایرن مدیرعمومی موسسه یی رادیووتلویزیون دولتی تورکیه، تی آر تی اظهارداشت، تبدیل شدن "نشست تی آر تی ورلد" به مارکی جهانی و توجه چشمگیری که در کوتاه مدت به این نشست معطوف شد، از قدرت تورکیه نشات می گیرد

ابراهیم ایرن مدیر عمومی موسسه یی رادیو و تلویزیون دولتی تورکیه، تی آر تی اظهار داشت، تبدیل شدن "نشست تی آر تی ورلد" به مارکی جهانی و توجه چشمگیری که در کوتاه مدت به این نشست معطوف شد، از قدرت تورکیه نشات میگیرد

ابراهیم ایرن به ارزیابی نشست تی آر تی ورلد به تاریخ  3-4 اکتبر که با موضوع "بازاندیشی به صلح و امنیت در جهانی از هم گسیخته" در استانبول ترتیب یافت، پرداخت

ایرن با اشاره به اینکه در نشست مذکور بیش از 600 نماینده نهاد تولید اندیشه، سیاستمدار و آکادمیسین حضور داشتند گفت، نشست ها و پنل هایی که در طول دو روز ترتیب یافت، بسیار مفید و موثر بوده است

ایرن ضمن بیان اینکه تورکیه در نشست های مختلف مدل های سیاسی محتمل که میتوان در برابر بی عدالتی در جهان اتخاذ کرد را ارائه نمود، تاکید کرد، در این نشست پیشنهادات جایگزین در برابر درک سیاسی حاکم ارائه شد

مدیر عمومی تی آر تی گفت: نشست تی آر تی ورلد در دومین سال برگزاری، تبدیل به یک مارک جهانی شد.

توجه وافر به این نشست از قدرت تورکیه نشات میگیرد. دلیل اصلی شرکت انسانهای مطرح در این نشست، وجود امیدی برای پیوند دنیای ازهم گسیخته با استفاده از تاریخ دیرینه و تجربیات تورکیه میباشد. از نشست امسال استقبال گرمی بعمل آمدو امیدواریم که سال آینده شمار شرکت کنندگان افزایش یابد.

ایرن اظهار داشت در چارچوب این نشست به افرادی که سهم مهمی در انجام یاری های انسانی دارند، جایزه TRT World Citizen اعطا شد

ایرن از تیم کاری تی آر تی ورلد، کارکنان تی آر تی، پینار قاندیمیر مدیر بخش تحقیقاتی تی آر تی ورلد و تیم مربوطه اش تشکر و قدردانی کرداخبار مربوطه