تحریمها علیه ایران مخالف با حقوق بین المللی و دیپلماسی است

رجب طیب اردوغان ، پس ازاجلاس گروهی حزبش در مجلس ملی کبیر تورکیه، به سوالات روزنامه نگاران جواب ارائه کرد

تحریمها علیه ایران مخالف با حقوق بین المللی و دیپلماسی است

رجب طیب اردوغان ، پس ازاجلاس گروهی حزبش در مجلس ملی کبیر تورکیه، به سوالات روزنامه نگاران جواب ارائه کرد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه ابراز داشت که گزمه مشترک ایالات متحده امریکا یکجا با سازمان تروریستی جدایی طلب پ ک ک / ی پ گ در شمال سوریه، قابل قبول نیست.

وی دراین مصاحبه دررابطه با ادعاهای مبنی براینکه، ایالات متحده امریکا که به همراه نیروهای مسلح تورکیه درمنبج عملیات گزمه یی آغازنموده است، دربرخی مناطق، با سازمان تروریستی ی پ گ/ پ ک ک نیزگزمه مینماید، بررسیهایی انجام داد.

اردوغان دررابطه با گزمه یی مشترک ایالات متحده امریکا با سازمان تروریستی ی پ گ گفت: "امری قابل قبول نیست. یک چنین وضعیتی موجب به میان آمدن اتفاقاتی جدی و منفی در مرزها میگردد. بر این باورم که جناب دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا این روند را متوقف سازد."

وی درزمینه یی تحریمهای امریکا علیه ایران نیز گفت: "تحریمهای علیه ایران کاردرستی نیست. گامی است در جهت بر هم زدن نظم جهانی. مخالف با حقوق بین المللی و دیپلماسی میباشد. نمیخواهیم در یک دنیای امپریالیست زندگی کنیم. ما 10 میلیارد مترمکعب گازازایران خریداری میکنیم. با این تحریمها موافق نیستیم."اخبار مربوطه