تورکیه اعلام آماده گی کمک برای برقراری صلح در افغانستان را نمود

اوغوزخان ارطغرل، سفیر تورکیه در افغانستان اعلام کرد در صورت تقاضای کابل، انقره آماده کمک جهت برقراری صلح و حفظ آن در این کشور است

تورکیه اعلام آماده گی کمک برای برقراری صلح در افغانستان را نمود

اوغورخان ارطغرل، سفیرتورکیه درافغانستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی درکابل اظهارداشت: درصورت تقاضای افغانستان، انقره آماده کمک برای برقراری صلح و حفظ آن در اینکشور است.

این نشست خبری در سفارتخانه تورکیه در کابل برگزار شد و سفیرتورکیه در ادامه تصریح کرد:

"تورکیه خواهان برقراری صلح ورفاه در افغانستان است. در این زمینه آماده ارائه هرگونه کمک هستیم. کشورما تاکنون تلاش زیادی برای برقراری ثبات در افغانستان کرده و میزبان برخی مذاکرات در این زمینه بوده است.

روابط تورکیه-افغانستان در تمام زمینه‌ها ادامه خواهد داشت. همکاری اقتصادی با این کشور را نیز تقویت می‌کنیم. کریدور هوایی تورکیه-افغانستان درهمین راستا افتتاح شد. شرکت‌های ما نیز در افغانستان سرمایه گذاری می‌کنند.

صدها پروژه به ویژه در زمینه آموزشی توسط آژانس همکاری و هماهنگی تورکیه "تیکا" در افغانستان اجرا شده است. بیش از صد ها مکتب در افغانستان ساخته‌ایم و هزاران دانش آموز در این مکاتب تحصیل می‌کنند.

همکاری و روابط نظامی بین تورکیه-افغانستان از گذشته تاکنون بسیار خوب بوده است. نیروهای پولیس افغانستان در تورکیه آموزش می بینند. نیروهای کشور ما نیز امنیت میدان هوایی بین المللی کابل را تامین می‌کنند.

تورکیه همواره حامی مظلومین در سراسر جهان بوده است. امسال درصدرکشورهای ارائه‌کننده کمک‌های بشردوستانه قرار گرفتیم. تورکیه بدون هیچ چشم‌داشتی میلیاردها دالر به کشورهای مختلف کمک کرده است."اخبار مربوطه