انقره صاحب دو شفاخانه یی بزرگ شهر نواحی یلکنت و ایتلیک خواهد شد

خبر بازگشایی شفاخانه هایی شهری در انقره طی چند روز آینده ازجانب اردوغان داده شد

انقره صاحب دو شفاخانه یی بزرگ شهر نواحی یلکنت و ایتلیک خواهد شد

خبر بازگشایی شفاخانه هایی شهری در انقره طی چند روز آینده ازجانب اردوغان داده شد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه، اعلام داشت که شفاخانه یی شهر انقره که بزرگترین شفاخانه یی تورکیه خواهد بود، طی چند روز آینده افتتاح خواهد شد.

اردوغان طی سخنانش در مراسم افتتاح جمعی در میدان لاله منطقه سینجان انقره، پس از نمایش ویدئوی در ارتباط با شفاخانه یی شهر، اظهار داشت: "در سرتا سر جهان یک چنین شفاخانه ییی وجود ندارد. و صرفا در تورکیه وجود دارد. هر آنچه که لایق ملت تورک باشد، انجام دادیم و میدهیم. در حال حاضر شفاخانه یی شهر انقره به امید خدا، بزرگترین شفاخانه یی تورکیه خواهد بود. تقریبا همه کارهای این شفاخانه به پایان رسیده است و طی چند روز آینده، آن را افتتاح خواهیم کرد."

وی با تاکید بر اینکه یک شفاخانه یی شهری دیگر را در منطقه ایتلیک انقره باز خواهند کرد، اظهارداشت که بدین ترتیب انقره صاحب دو شفاخانه یی بزرگ شهری در بیلکنت و ایتلیک خواهد شد.اخبار مربوطه