سرخط مهمترین اخبار 07.11.2018

سرخط مهمترین اخبارامروزاز رادیو صدای تورکیه 07.11.2018