سرخط مهمترین اخبار15.11.2018

سرخط مهمترین اخبار از رادیو دری صدای تورکیه