سرخط مهمترین خبرها از رادیو دری صدای تورکیه

سرخط مهمترین خبرها از رادیو دری صدای تورکیه 17.12.2018