უცხოელებისთვის თურქეთის მოქალაქეობის მინიჭების რეგულაციები შეიცვალა

უცხოელებისთვის თურქეთის მოქალაქეობის მინიჭების რეგულაციები შეიცვალა

უცხოელებისთვის თურქეთის მოქალაქეობის მინიჭების რეგულაციები შეიცვალა

უცხოელებისთვის თურქეთის მოქალაქეობის მინიჭების რეგულაციები შეიცვალა.

თურქეთის მოქალაქეობის მისაღებად გათვალისწინებული ფიქსირებული კაპიტალის რაოდენობა 2 მილიონი დოლარიდან 500 ათას დოლარამდე შემცირდა.

ოფიციალურ ბიულეტენში გამოქვეყნებული გადაწყვეტილების მიხედვით, თურქეთში უძრავი ქონების მქონე უცხოელებისათვის მოქალაქეობის ასაღებად საჭირო უძრავი ქონების მინიმალური ღირებულება 1 მილიონი დოლარიდან 250 ათას დოლარამდე შემცირდა.

ასევე მოქალაქეობის უფლების მისაღებად საჭირო პირობებიდან ერთ-ერთი „მინიმუმ 100 ადამიანის დასაქმება“ „50 ადამიანით“ შეიცვალა.  

მოქალაქეობის აღების უფლების მოსაპოვებლად საჭირო თურქეთში საბანკო ანგარიშებზე არსებული დეპოზიტების რაოდენობა 3 მილიონი დოლარიდან 500 ათას დოლარამდე შემცირდა.  


საკვანძო სიტყვები: მოქალაქეობა , თურქეთი

მსგავსი ინფორმაციები