ფადიშაჰის ფათიჰ სულთან მეჰმედის მხრიდან სტამბოლის აღებიდან 565 წელი გავიდა

ფადიშაჰის ფათიჰ სულთან მეჰმედის მხრიდან სტამბოლის აღებიდან 565 წელი გავიდა |

ფადიშაჰის ფათიჰ სულთან მეჰმედის მხრიდან სტამბოლის აღებიდან 565 წელი გავიდა

ფადიშაჰის ფათიჰ სულთან მეჰმედის მხრიდან სტამბოლის აღებიდან 565 წელი გავიდა


საკვანძო სიტყვები: სტამბოლი