თურქეთი: განათლების ცენტრი

თურქეთი: განათლების ცენტრი |

თურქეთი: განათლების ცენტრი

მსოფლიოში ცნობილ უნივერსიტეტებსა და ყველაზე სასურველ განყოფილებებზე ჩარიცხვა.

უნიკალური საგანმანათლებლო გამოცდილებისთვის ბედი შენც სცადე!


საკვანძო სიტყვები: სტიპენდია , თურქეთი