ქარაგოლი, ართვინის რაიონ ბორჩხაში მდებარე ულამაზესი ტბა

ქარაგოლი, ართვინის რაიონ ბორჩხაში მდებარე ულამაზესი ტბა | ქარაგოლი, (Habertürk)

ქარაგოლი, ართვინის რაიონ ბორჩხაში მდებარე ულამაზესი ტბა

ქარაგოლი, ართვინის რაიონ ბორჩხაში მდებარე ულამაზესი ტბა   


საკვანძო სიტყვები: ქარაგოლი , ტბა , ბორჩხა , ართვინი