გლობალური პერსპექტივა 12

გლობალური პერსპექტივა 12

გლობალური პერსპექტივა 12.2018

ქუდრეთ ბულბული

ანკარის  ილდირიმ ბეიაზეთის უნივერსიტეტის პოლიტიკური მეცნიერების ფაკულტეტის პროფესორი

შეძლებს თუ არა ევროპა კრიზისიდან გამოსვლას?


საკვანძო სიტყვები: პერსპექტივა , გლობალური