თურქეთ-ევრაზიის ურთიერთობები 48/2017

თურქეთ-ევრაზიის ურთიერთობები 48/2017

ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ენერგო მომარაგების პროექტებიდან „ტანაპი“-ს (ტრანს ანატოლიის ბუნებრივი აირის მილსადენის პროექტი) პროექტის განხორციელება გრძელდება.