ნობელის მშვიდობის პრემია ICAN-ს

ნობელის მშვიდობის პრემია გადაეცა საერთაშორისო ბირთვული იარაღის განადგურების კამპანია ICAN-ს, რომელიც არის მსოფლიოში, 100 სხვადასხვა ქვეყნის, არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია და ბირთვული იარაღების, საერთაშორისო კანონით აკრძალვისთვის მომუშავე წამყვანი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია.


საკვანძო სიტყვები: ნობელი