Ειδήσεις ΤRΤ

Ειδήσεις TRT

Στόχοι

Οι ειδήσεις TRT αποσκοπούν στην συνεχή, ορθή, γρήγορη και επαρκή ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τις εξελίξεις στην οικονομία, επιστήμη, τεχνικό τομέα, πολιτισμό και τέχνες στην χώρα και στο κόσμο,
Σύμφωνα με την δημοκρατία της συμμετοχής και την ανωτερότητα του δικαίου, έτσι ώστε η κοινή γνώμη, να ενημερωθεί ορθά, να συγκροτηθεί ελεύθερα και υγιή, να τονιστεί η πλειοψηφία σε μια δημοκρατική κοινωνία,
Να βοηθήσουν στον διαφωτισμό της κοινωνίας, με τα επίκαιρα θέματα που επιτρέπουν την συζήτηση και την έκφραση διαφορετικών απόψεων, με τα ζητήματα που σχολιάζονται με διαφορετικούς τρόπους.
 

 

 

Αρχές Ειδησεογραφίας

 • Η γρήγορη και ορθή μετάδοση των ειδήσεων και των γεγονότων. Η εξασφάλιση σχολίων από ειδικό/ειδικούς σε σημαντικά εσωτερικά θέματα και σε εξωτερικά γεγονότα που ενδιαφέρουν την Τουρκία.
 • Η εκτενής μετάδοση των απόψεων μέσα στα πλαίσια της εθνικής ομόνοιας και αντίληψης δικαιοσύνης της Τούρκικης Δημοκρατίας, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, και με τρόπο που θα δυναμώσει την εικόνα του δημοκρατικού, κοσμικού, κοινωνικού Κράτους δικαίου.
 •  Η αντικειμενική μετάδοση στα δελτία ειδήσεων των γεγονότων στην Τουρκία, στα Τουρκικά κράτη και στις Τουρκικές κοινότητες και στον κόσμο, στα πλαίσια της σύγχρονης αντίληψης μετάδοσης. Η προετοιμασία ενημερωτικών εκπομπών όπου θα αναλύονται οι σημαντικές εξελίξεις. Δεν θα παίρνουν μέρος στις μεταδόσεις ειδήσεις και ενημερωτικές εκπομπές που θα παραπληροφορήσουν την κοινωνία και θα προκαλέσουν την ταραχή της κοινωνίας.
 • Στα πλαίσια των νόμων τα δελτία ειδήσεων και τα ενημερωτικά προγράμματα αν το επιτρέπουν οι ευκαιρίες να προετοιμαστούν διαφορετικά για ραδιόφωνο και την τηλεόραση, χωρίς να κάνουν καμία διάκριση των συνταγματικών φορέων και οργανώσεων σύμφωνα με τις αρχές αντικειμενικότητας, ορθότητας και γρηγοράδας.
 • Η μετάδοση εφαρμογών που σκοπό έχουν την αξιολόγηση και των απόψεων των πολιτών σχετικά με τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εφαρμογές του κράτους.
 • Εξελίσσοντας τις σχέσεις με τις διεθνής ειδησεογραφικές οργανώσεις η προσπάθεια επαλήθευσης των ειδήσεων από εξωτερικές πηγές, από εγχώρια ειδησεογραφικά πρακτορεία και από τις ίδιες τις πηγές της TRT. Σύμφωνα με το πρέπων της σύγχρονης ειδησεογραφίας η μετάδοση των ειδήσεων μετά από αξιολόγηση και όχι όπως έχουν έρθει από τα πρακτορεία.
 • Η αντικειμενική μεταφορά στη κοινή γνώμη των ειδήσεων που ενδιαφέρουν πλήρη την Τουρκία και τον κόσμο ή τα γεγονότα που θα κινήσουν την προσοχή του ανθρώπου της σύγχρονης κοινωνίας μέσω των δελτίων ειδήσεων και των ενημερωτικών προγραμμάτων της TRT.
 • Σε όλα τα δελτία ειδήσεων και τα ενημερωτικά προγράμματα να αξιολογηθούν οι μέθοδοι εξιστόρησης που αρμόζουν στο μεταδοτικό όχημα, να εξασφαλιστεί να δοθούν μέσα στη ροή των δελτίων ειδήσεων δυναμικά τα γεγονότα που μεταδίδονται ζωντανά από τους ανταποκριτές και όχι οι εντυπώσεις που έχουν προσδιοριστεί νωρίτερα. Να παίρνουν περισσότερο μέρος στην τηλεόραση εικόνες, εφέ, γραφικά και παραστατική κινηματογραφία (κινούμενα σχέδια). Να μην παίρνουν μέρος εικόνες άσχετες με το θέμα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν εικόνες αρχείου, να υπάρχει οπωσδήποτε μια έκφραση που να γράφει «αρχείο».
 • Η μετάδοση στις ειδήσεις σχολίων και αξιολογήσεων. Να μην πάρουν μέρος στα δελτία ειδήσεων πολιτικές και ιδεολογικές αξιολογήσεις που μπορούν να βλάψουν τώρα και στο μέλλον τις διεθνής σχέσεις, προσοχή στην αναφορά των πηγών ειδήσεων και σχολίων.
 • Η προετοιμασία των ειδήσεων έχοντας υπόψη το κοινό που στοχεύει σχετικά με τελετές θεμελίωσης, τελετές εγκαινίων, παροχές διπλωμάτων κ.α. που ενδιαφέρουν λίγους ή μια στενή περιοχή. Να μην πέσει το επίπεδο σε υπερβολικές ειδήσεις πρωτοκόλλου.
 • Η αντικειμενικότητα στις πολιτικές ειδήσεις και στα ενημερωτικά προγράμματα και η μερίμνα στην ορθότητα και στην επικαιρότητα. Ενώ σε περίπτωση περίληψης δηλώσεων πολιτικών κομμάτων η επιμέλεια να μην αλλοιωθεί η ουσία.
 • Να μην κάνει μονόπλευρες και υποκειμενικές μεταδόσεις. Να μην γίνει το πιόνι πολιτικού κόμματος, ομάδας, ομάδας συμφερόντων, πίστης ή ιδεολογίας. Να μην ανακοινώσει και να μην παρουσιάσει κανέναν ως ένοχο μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο δια δικαστικής οδού.
 • Η προσπάθεια να προσδιοριστεί η αντίδραση του λαού σχετικά με εφαρμογές πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής φύσης και η μεταφορά αυτού στο δημόσιο και η μετάδοση ρεπορτάζ, διασκέψεων, συνδιασκέψεων κ.α. διοργανώσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ειδήσεις της TRT  www.trthaber.com