Τούρκοι ιατροί φως ελπίδας για τον καρκίνο

Ο καθηγητής Δρ.Uğur Şahin και η σύζυγος του Δρ. Özlem Türeci  που ζουνε στην Γερμανία αποτελούν  ελπίδα   στην καταπολέμηση του καρκίνου με τις έρευνες που  διεξάγουν  εδώ και χρόνια

Τούρκοι ιατροί φως ελπίδας για τον καρκίνο

 

 « Οι  καρκινοπαθείς έχουν δικαίωμα στην ελπίδα».

Ο καθηγητής Δρ.Uğur Şahin και η σύζυγος του Δρ. Özlem Türeci  που ζοπυνε στην Γερμανία αποτελούν  την νέα ελπίδα   στην καταπολέμηση του καρκίνου με τις έρευνες που  διεξάγουν  εδώ και χρόνια.

Οι Uğur Şahin και Özlem Türeci  κατάφεραν να  μειώσουν  σε σημαντικό βαθμό  την επανεμφάνιση  του καρκίνου σε 13 προχωρημένους καρκινοπαθείς. Σε έναν ασθενή εξαφανίσθηκε τελείως ο καρκίνος ενώ σε έναν μειώθηκε ο όγκος του καρκίνου και σε δυο  ασθενείς  σταμάτησε η  μετάσταση.

Ο Δρ  Özlem Türeci διαπίστωσε ότι καρκίνος του δέρματος που εφάρμοσαν στη θεραπεία είχε αναδημιουργηθεί σε 13 ασθενείς παρά τις συνήθεις και πειραματικές θεραπείες και όλα τα φάρμακα.

Η Δρ  Özlem Türeci δήλωσε ότι εφάρμοσαν τη θεραπεία σε αυτούς τους ασθενείς για δύο χρόνια και  ανακάλυψαν ότι έχει υποχωρήσει  σε σημαντικό βαθμό. Πρώτον, εξήγησε ότι αυτό που πράττουν είναι  να διαπιστώσουν  το προφίλ  του όγκου  και στην συνέχεια  περνούν στο δεύτερο στάδιο με την χορήγηση φαρμάκου.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ