Στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το Γκόμπεκλι Τεπέ

Infographic |

Infographic

 

Στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) εντάχθηκε ο αρχαιολογικός χώρος Γκόμπεκλι Τεπέ (Göbekli Tepe) στο Σανλίουρφα.


Λέξεις-κλειδιά: Γκόμπεκλι Τεπέ