Συνελήφθησαν παράτυποι μετανάστες στο Τσανάκκαλε

Οι παράτυποι μετανάστες προσπαθούσαν να φτάσουν στη Μυτιλήνη

Συνελήφθησαν παράτυποι μετανάστες στο Τσανάκκαλε

Συνελήφθησαν 40 άνθρωποι ξένης υπηκοότητας που προσπαθούσαν να φτάσουν με παράνομο τρόπο από την υποδιοίκηση Αιβάτσικ του Τσανάκκαλε στη Μυτιλήνη.

Οι άντρες της Στρατοχωροφυλακής σταμάτησαν το φορτηγό την ώρα ελέγχου στο δρόμο όπου το φορτηγό μετέφερε τους 40 παράτυπους μετανάστες.

Οι παράτυποι μετανάστες μετά τις σχετικές διαδικασίες στην Στρατοχωροφυλακή μεταφέρθηκαν στο κέντρο επιστροφής στο Κέντρο Επιστροφής Αλλοδαπών στην υποδιοίκηση Αιβάτσικ

Σχετικά με το συμβάν συνελήφθησαν δύο άτομα που βοηθούσαν τους παράτυπους μετανάστες.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ