Iraki da aka kubutar daga Daesh ta gaza fita daga kangin basussukka

Iraki da aka kubutar daga Daesh ta gaza fita daga kangin basussukka | Iraki da aka kubutar daga Daesh ta gaza fita daga kangin basussukka

Iraki da aka kubutar daga Daesh ta gaza fita daga kangin basussukka

Iraki da aka kubutar daga Daesh ta gaza fita daga kangin basussukka


Tag: Bashi , Daesh , Iraki