Batutuwan da ake tattaunwa a Turkiyya a wannan rana

Batutuwan da ake tattaunwa a Turkiyya a wannan rana