Televizija TRT

Televizija

U svijetu koji je preokupiran mnoštvom nacionalnih i regionalnih televizijskih kanala, TRT kao odgovorna i profesionalna informativna kuća, sa svojim kulturno-obrazovnim, dokumentarnim, sportskim, glazbenim i zabavnim programima, pokriva 99% Anatolske teritorije i obraća se gledateljima svih starosnih doba, od 7-77 godina.

Cilj TRT emitiranja je detaljno, nepristrasno i objektivno informiranje  gledatelja, razvitak gospodarskih i kulturnih inicijativa, edukacija uz zabavu i integracija nacionalne kulture na širokoj platformi.

 

TRT-1 – Obiteljskikanal. Jedan od najpopularnijih tv kanala u Turskoj, TRT-1 je obiteljski kanal i sa svojim obrazovnim, kulturnim, glazbenim, zabavnim, sportskim i informativnim programima emitira se cijeloj Turskoj. TRT – 1 pokriva 99,9% turske teritorije, a zahvaljujući internetu može se pratiti i u cijelom svijetu. Vaš prijatelj je 42 godine sa Vama.

 

TRT HABERAktualne vijesti, politika, analize, rasprave, spor, dokumentarni programi, kulturno-umjetnički programi….Sve to na TRT HABER-u uz kvalitet TRT-a. TRT HABER, nepristrasan i objektivan tv kanal koji Vas upoznaje sa svim bojama svijeta. Iskoristite ovu priliku. TRT HABER na svakom mjestu sa Vama…..

 

TRT-3  je kanal koji emitiranje vrši zajedno sa TV-om Velike Narodne Skupštine Turske. Programska šema ovog kanala uglavnom je posvećena sportu. Od 9. avgusta 2010. godine emitiranja vrši pod logom TRT Sporta i kao sportski kanal.

 

TRT-GAP; Na ovom kanalu se na zahtjev ljudi koji žive u regijama na istoku i jugoistoku Anatolije, u cilju povećanja gospodarskog i obrazovnog nivoa u regiji, emitiraju glazbeni, obrazovni, kulturni, zabavni i sportski programi. TRT- GAP je zajednički glas naroda regije.

 

TRT-4 TRT Dječiji kanal je kanal koji emitiranja vrši naizmjenično sa Školskim kanalom TRT.

 

TRTAnadolu- Kanal koji je listopada 2010. godine emitiranje počeo uz moto ¨Jedan ekran, sto ekrana, sto ekrana, jedan ekran¨. Programi koji se emitiraju na ovom kanalu uglavnom su TRT produkcije i arhivski materijali, kao i emisije uživo rađene u koprodukciji sa ostalim TRT kanalima. Veliki dio programske šeme kanala sastoji se i od tradicionalnih i kulturnih programa, kojima se oživljava tradicija društva.

 

TRT-6Sa međunarodnim kanalom na kome se emitiranje vrši na kurdskom jeziku, TRT je dao veliki doprinos razvoju odnosa između Turske i drugih zemalja regije. Obiteljski kanal koji ima za cilj njegu zajednice i suvereniteta zemlje, sa emitiranjem je počeo u siječnju 2009. godine i obraća se i mladim i starim generacijama.

 

TRT- Kanal za djecu – Kanal koji odgovara na zahtjeve djece od animacija do glazbe, od informacija do sporta i koji predvodi u fizičkom, psihičkom i moralnom razvitku djece. U okviru suvremenih pedagoških normi, sa kvalitetnim, modernim i odgovornim emitiranjem, diječiji kanal TRT je putokaz mladim generacijama ka zdravom i bogatom životu, upoznavanju turskog jezika i kulture i to sve kroz edukaciju i igru.

http://www.trtcocuk.com

 

TRT-TURKKanal koji uglavnom vrši emitiranje na turskom jeziku i koji sa programima kojima se predstavljaju Turska i Turci, koji se kroz informativne i kulturno-umjetničke programe obraća svim državljanima koji žive u inostranstvu, predstavlja neraskidivu kariku, platformu na kojoj se rješavaju problemi i mjesto gdje se dijeli radost. Bilo gdje da ste, TRT TURK je uz Vas.

 

TRT-AVAZ  je osnovan u Ožujku 2009. godine i vrši emitiranje namijenjeno kako Turskoj, tako i Uzbekistanu, Kazahstanu, Kirgiziji, Turkmeniji, Azerbejdžanu, Bosni i Hercegovini i Albaniji.

Kanal, koji vrši emitiranje na geografskom prostoru počev od Dalekog istoka do Balkana, ujedno je karika između Turske i drugih turskih republika. Riječ AVAZ na više jezika Turkofonskih republika znači GLAS (avaz), koji je ujedno zajednička riječ 27 zemalja i koji se obraća publici koja broji 250 miliona, od Bliskog istoka do Kavkaza.

 

TRT- Dokumentarni Kanal je kanal koji Tursku predstavlja  na 5 svjetskih jezika: engleskom, njemačkom, francuskom, ruskom i turskom. Na ovom kanalu se emitiraju programi u vezi povijesti, društva, prirode, okoliša, sporta, kulture, umjetnosti, nauke i tehnologije. Kanal kojim se prošlost pretapa u budućnost i koji prati trag prirode sa emitiranjem je počeo 17. listopada 2009. godine.

 

TRT-Glazba – Kanal koji spaja domaću i stranu glazbu, na kome se emitiraju razni takmičarski programi, dokumentarni filmovi o glazbi, koncerti, top liste i programi uživo. Kanal je sa emitiranjem počeo 16. studenog 2009. godine i pored turske narodne i umjetničke glazbe, on je mjesto na kome se spajaju turska i strana glazba.

 

TRT- ETTURKİYYE predstavlja zajednički ekran turskog i arapskog svijeta, na kome se vijesti, dječije i omladinske emisije, kutak za žene, emisije o zdravlju, ekonomiji, kulturi i umjetnosti, emisije o religiji i moralu, filmske serije i mnogi kulturno-umjetnički programi emitiraju kako na turskom, tako i na arapskom jeziku. Sa svojom bogatom programskom šemom kanal je počeo sa radom u travnju 2010. godine. Cilj kanala je jačanje veza između Turske i 22 arapske zemlje.

 

TRT HD  Najviša točka kvalitetnog emitiranja. Na kanalu se uglavnom emitiraju sportski programi i dokumentarni filmovi. Kanal je sa emitiranjem krenuo lipnja 2010. godine, i putem ovog kanala nakon Svjetskog nogometnog kupa 2010 biće emitirane i Ljetne i Zimske olimpijske igre.

 

TRT SPORT je počeo sa emitiranjem u kolovozu 2010. godine. Putem ovog kanala možete pratiti sve nacionalne i međunarodne sportske organizacije i aktivnosti.

www.trt.net.tr/televizyon